ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

กิจกรรมชมรมนักศึกษา มสธ. ในอำเภอเกาะสมุย

   

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2553 ชมรมนักศึกษา มสธ.จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในอำเภอเกาะสมุย ร่วมกับศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมสัมมนาเรื่องเรียน มสธ. อย่างไรให้สำเร็จและสร้าเครือข่ายนักศึกษา และฉลองวันสถาปนา มสธ. ครบรอบ 32 ปี โดยมี รศ.ดร.เสนีย์ คำสุข บรรยายเรื่องเทคนิคเรียน มสธ. ให้สำเร็จ การบรรยายเชิงปฏิบัติการเรื่องการสร้างเครือข่ายช่วยเหลือดูแลนักศึกษา โดยนายชนัญญู เผือกพรหม กิจกรรมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกว่า 25 คน