ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

ร่วมรายการวิทยุ

   

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2553 รศ.ดร.เสนีย์ คำสุข อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์ มสธ. เป็นวิทยากรประชาสัมพันธ์ กิจกรรม มสธ. ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สมุย