ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

แนะแนวสัญจร

   

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2553 นายชนัญญู เผือกพรหม นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ประจำศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช เป็นวิทยากรแนะแนวตามโครงการแนะแนวสัญจร ณ ค่ายกองบิน 7 จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีผู้เข้าร่วมฟังบรรยายกว่า 150 คน