ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

รณรงค์ผ่านวิทยุท้องถิ่น

   

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2553 นายชนัญญู เผือกพรหม นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ประจำศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช ร่วมรณรงค์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ในรายการรอบด้านบ้านเรา ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดชุมพร