ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

ร่วมประเพณีแห่หมฺรับเดือนสิบ

   

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2553 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช ร่วมกับชมรมนักศึกษา มสธ. จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมขบวนแห่หมฺรับในงานประเพณีสารทเดือนสิบ จังหวัดนครศรีธรรมราช จากสนามหน้าเมือง - วัดพระมหาธาตุ