ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

งานชักพระสุราษฎร์

   

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2553 ชมรมนักศึกษา มสธ. จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้เข้าร่วมงานประเพณีชักพระ - ทอดผ้าป่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นงานประเพณีสำคัญของชาวใต้ ณ บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำตาปี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี