ภาพกิจกรรม

[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

โครงการสัมมนา 14 จังหวัดภาคใต้

   

เมื่อวันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2553 ชมรมนักศึกษาและชมรมบัณฑิต มสธ.จังหวัดตรังร่วมกับศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ยะลา ได้จัดโครงการสัมมนาชมรมนักศึกษาและชมรมบัณฑิต มสธ. 14 จังหวัดภาคใต้ ณ เลตรังรีสอร์ท อ.สิเกา จ.ตรัง โดยศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช และชมรมในพื้นที่รับผิดชอบ 7 จังหวัด ได้เข้าร่วมโครงการและจัดประชุมผู้นำชมรมในครั้งนี้ด้วย