ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

จัดแสดงนิทรรศการ

   

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2553 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช ได้เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ณ วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ โดยได้จัดแสดงนิทรรศการ มสธ. พร้อมทั้งแนะแนวการศึกษาให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกระบี่กว่า 200 คน