ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

ฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

   

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ให้กับบัณฑิต มสธ. ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552 เมื่อวันที่ 25-26 ธันวาคม 2553 ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช โดยมีบัณฑิตเข้าฝึกซ้อมย่อยจำนวน 542 คน