ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

ร่วมรายการวิทยุ อสมท.

   

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2553 รศ.ดร.วศินา จันทรศิริ ประธานกรรมการประจำสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ ที่ทำการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช ในโอกาสนี้ได้เข้าร่วมประชาสัมพันธ์กิจกรรม มสธ. ทางสถานีวิทยุ อสมท. นครศรีธรรมราช