ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

โครงการแนะแนวสัญจร

   

เมื่อวันที่ 9 และ 13 มกราคม 2554 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช ได้จัดโครงการแนะแนวสัญจรให้แก่นักเรียนนักศึกษา กศน. อำเภอเมืองชุมพร นักศึกษา กศน. เมืองระนอง และนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคพังงา มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 500 คน