ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

ร่วมสืบสานงานประเพณีมาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุนานาชาติ

   

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช ร่วมกับ ชมรมนักศึกษา มสธ. จังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุนานาชาติ จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นประเพณีสำคัญที่ของชาวนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2554