ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

จัดบูธนิทรรศการ

   

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช จัดบูธรณรงค์รับสมัครนักศึกษาใหม่ และประชาสัมพันธ์กิจกรรม มสธ. ให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ในงาน "อาชีวปริทัศน์" เมื่อวันที่ 10 -11 กุมภาพันธ์ 2554
     
 
 
 
 
 
 
 

และจัดบูธในงาน "มหกรรมวิชาชีพ" ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ในวันที่ 16 - 17 กุมภาพันธ์ 2554 โดยมีนักศึกษาของวิทยาลัยและประชาชน ให้ความสนใจจำนวนมาก