ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

ค่าย มสธ. สุราษฎร์ธานี

   

เมื่อวันที่ 19 - 20 มีนาคม 2554 ชมรมนักศึกษา มสธ. จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นเจ้าภาพจัดทำโครงการค่าย มสธ. สานสัมพันธ์นำความรู้สู่ชุมชน ณ โรงเรียน ตชด. บ้านยางโพรง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี มีการเสวนาเรื่อง กฎหมายใกล้ตัวชาวบ้าน โดยมีนายผดุงพล เอ้งฉ้วน นายคนัช อุดมพิวิฐ นายไพโรจน์ ฤกษ์ดี นางสาวณัฐชัตยากร กัญฐณา และนายพันธศักดิ์ หนูวันจิตร์ บัณฑิต มสธ. สุราษฎร์ธานี เป็นวิทยากร กิจกรรมพัฒนาทาสีอาคารเรียน และจัดห้องสมุด โดยมีนักศึกษา - บัณฑิต มสธ. และประชาชนในตำบลปากหมาก เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 80 คน