ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

ร่วมรายการ สวท. ชุมพร

   

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2554 นายชนัญญู เผือกพรหม ได้เข้าร่วมรายการวิทยุทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการกีฬา มสธ. 14 จังหวัดภาคใต้ และการรับสมัครนักศึกษาใหม่