ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2554

   

วันที่ 10 กรกฏาคม 2554 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2554 โดยมี รศ.ดร.วศินา จันทรศิริ เป็นวิทยากร มีนักศึกษาใหม่เข้ารับการปฐมนิเทศ จำนวน 130 คน