ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

สัมมนานักศึกษาใหม่ จ.สุราษฎร์ธานี

   

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช ร่วมกับชมรมนักศึกษา มสธ. จังหวัดสุราษฏร์ธานี จัดโครงการสัมมนาเรื่อง เรียน มสธ.อย่างไรให้ประสบความสำเร็จและสร้างเครือข่ายนักศึกษา ในวันที่ 23 - 24 กรกฎาคม 2554 ณ รุ่งอรุณรีสอร์ท อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี โดยมี รศ.ดร.ธิติพัฒน์ เอี่ยมนิรันดร์ อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมนักศึกษา มสธ. จ.สุราษฎร์ธานี เป็นวิทยากร มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 185 คน