ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

สัมมนานักศึกษาใหม่ จ.ระนอง

   

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช ร่วมกับชมรมนักศึกษา มสธ. จังหวัดระนอง และจังหวัดชุมพร จัดโครงการสัมมนาเรื่อง เรียน มสธ.อย่างไรให้ประสบความสำเร็จและสร้างเครือข่ายนักศึกษา ในวันที่ 23 - 24 กรกฎาคม 2554 ณ อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว อ.เมือง จ.ระนอง โดยมี รศ.ดร.พร ศรียมก อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมนักศึกษา มสธ.จังหวัดระนอง รศ.บุญชัย บุญธรรมติระวุฒิ อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมนักศึกษา มสธ.จังหวัดชุมพร และนายสยาม แก้วแกมจันทร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากร มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 50 คน