ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

สัมมนา นักศึกษาใหม่ จ.นครศรีธรรมราช

   

ชมรมนักศึกษา มสธ. จังหวัดนครศรีธรรมราช และศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช จัดโครงการสัมมนาเรื่อง เรียน มสธ.อย่างไรให้ประสบความสำเร็จและสร้างเครือข่ายนักศึกษา ในวันที่ 30 - 31 กรกฎาคม 2554 ณ กองกำกับการกองฝึกพิเศษที่ 8 ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช มี นายวิวิทย์ ชูเกิด อำนวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช อ.ปิลันธนา แป้นปลื้ม อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมนักศึกษา มสธ.จังหวัดนครศรีธรรมราช และนายสยาม แก้วแกมจันทร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมกิจกรรมและเป็นวิทยากร มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 50 คน