ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

สัมมนาเครือข่ายปฏิบัติการ มสธ.

   

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2554 นายชนัญญู เผือกพรหม นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ชำนาญการ ได้ร่วมสัมมนาเครือข่ายปฏิบัติการ มสธ. เพื่อประชุมหารือการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสถาปนา มสธ. ครบรอบ 33 ปี และแนวทางการดำเนินกิจกรรมตามแผน ณ โรงแรมแกรนเสาวลักษณ์ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีผู้นำชมรมนักศึกษาและชมรมบัณฑิต มสธ.จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมสัมมนากว่า 25 คน