ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

สัมมนาบุคลากรกองทุน 12 ป

   

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช ร่วมกับ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ยะลา จัดโครงการสัมมนาบุคลากรกองทุน 12 ปี เรื่อง ศักยภาพงานด้านบริการ วันที่ 25 - 26 สิงหาคม 2554 ณ อุทยานแห่งชาติทะเลบัน จ.สตูล