ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

ทำบุญเลี้ยงพระ

   

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช จัดทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสวันสถาปนา มสธ.ครบรอบ 33 ปี เมื่อ วันที่ 2 กันยายน 2554