ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

งานวันสถาปนา มสธ. จังหวัดสุราษฎร์ธานี

   

เมื่อวันที่ 4 กันยายนที่ผ่านมานายวิวิทย์ ชูเกิด ผู้อำนวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดโครงการวันสถาปนา มสธ. ครบรอบ 33 ปี ณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี และโรงแรมแกรนเสาวลักษณ์ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งชมรมนักศึกษา ชมรมบัณฑิต มสธ.จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครศรีธรรมราช จัดขึ้น มีการบรรยายเรื่อง เคล็ด (ไม่) ลับ..พิชิตข้อสอบ มสธ. โดย รศ.ยุทธนา ธรรมเจริญ เป็นวิทยากร การแข่งขันกีฬาเครือข่ายสานสัมพันธ์ การแข่งขันฟุตบอลประเพณีระหว่างทีมบัณฑิต มสธ. พบทีมบัณฑิต ม.รามคำแหง และงานสังสรรค์วันสถาปนา มสธ.และฉลองบัณฑิตใหม่ โดยกิจกรรมครั้งนี้มีนักศึกษา บัณฑิต มสธ.เข้าร่วมกว่า 120 คน