www.stou.ac.th


ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

งานวันสถาปนา มสธ. จังหวัดภูเก็ต

   

เมื่อวันที่ 4 กันยายนที่ผ่านมา ชมรมนักศึกษา ชมรมบัณฑิต มสธ.จังหวัดภูเก็ตร่วมกับศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครศรีธรรมราช ได้จัดโครงการวันสถาปนา มสธ.ครบรอบ 33 ปี ณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย และร้านก๊อตซิลล่า ฮัท อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต มีการบรรยายเรื่อง เคล็ด (ไม่) ลับ..พิชิตข้อสอบ มสธ. โดย รศ.ดร.ลัดดาวรรณ ณ ระนอง เป็นวิทยากร การแข่งขันกีฬาเครือข่ายสานสัมพันธ์ การแข่งขันฟุตบอลประเพณีระหว่างทีมบัณฑิต มสธ. พบทีมสื่อมวลชนท้องถิ่น และงานสังสรรค์วันสถาปนา มสธ.และฉลองบัณฑิตใหม่ โดยกิจกรรมครั้งนี้มีนักศึกษา บัณฑิต มสธ.เข้าร่วมกว่า 100 คน
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช  

: 169 หมู่ 3 ถ.นครฯ-ร่อนพิบูลย์ ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000 หรือ
: ตู้ ปณ. 33 ปทฝ.ศาลามีชัย ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80001
โทรศัพท์ : 0-7537-8680-8      โทรสาร : 0-7537-8686      อีเมล์ : nr.adoffice@stou.ac.th หรือ nst_stou@hotmail.com