ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

กิจกรรมทางวิชาการ วันสถาปนา มสธ. 2554

   

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมทางวิชาการเนื่องในโอกาสวันสถาปนา มสธ. โดยจัดสัมมนาทางวิชาการเรื่อง 33 ปี มสธ. การศึกษาทางไกล เพื่อคนไทยสู่สากล ในวันที่ 7 กันยายน 2553 ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช โดยได้รับเกียรติจาก พ.ต.ท.นรวีร์ พุ่มเจริญ อ.สุชาติ ทองบุญยัง และคุณจิรา ทรงแก้ว เป็นวิทยากรบรรยาย มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 130 คน