ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนพี่ช่วยน้อง

   

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2554 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครศรีธรรมราช ร่วมกับชมรมนักศึกษา มสธ.จังหวัดชุมพร จัดกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนพี่ช่วยน้องให้กับนักศึกษา มสธ. ณ โรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร โดยนายรัฐภูมิ พิกัดพจมานเหมาะ เป็นวิทยากรบัณฑิตอาสา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 40 คน