ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

ประชุมเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา

   

วันที่ 23 กันยายน 2554 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช เป็นเจ้าภาพจัดประชุมเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา จ.นครศรีธรรมราช ครั้งที่ 7/2554 โดยมีตัวแทนของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมเข้าประชุม