ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

กิจกรรมเทศน์มหาชาติ

   

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2554 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช เป็นเจ้าภาพกิจกรรมเทศน์มหาชาติ กัณฑ์ "วนประเวศน์" และวันที่ 25 กันยายน 2554 เป็นเจ้าภาพร่วมกับสถาบันเครือข่ายอุดมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช (10 สถาบัน) กัณฑ์ "มหาราช" เพื่อ บูชาพระบรมธาตุเมืองนครศรีธรรมราชและเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา ถวายเป็นพระราชกุศล และทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช