ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

ร่วมประเพณีแห่หมฺรับเดือนสิบ 54

   

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2554 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช ร่วมกับชมรมนักศึกษา มสธ. จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมขบวนแห่หมฺรับในงานประเพณีสารทเดือนสิบ จังหวัดนครศรีธรรมราช จากสนามหน้าเมือง - วัดพระมหาธาตุ