ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนพี่ช่วยน้อง

   

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2554 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครศรีธรรมราช ร่วมกับชมรมนักศึกษา มสธ.จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนพี่ช่วยน้องให้กับนักศึกษา มสธ. ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 60 คน