ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

โครงการแนะแนวสัญจร

   

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช โดยนายชนัญญู เผือกพรหม นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ชำนาญการ เป็นวิทยากรแนะแนวตามโครงการแนะแนวสัญจร ให้กับนักศึกษา กศน.อำเภอเมืองพังงา อำเภอเมืองกระบี่ อำเภอท่าศาลา และอำเภอเมืองชุมพร ในเดือนพฤศจิกายน 2554 มีผู้เข้ารับการแนะแนวร่วมกว่า 1,000 คน