ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

จัดนิทรรศการ

   

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2554 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช ได้จัดแสดงนิทรรศการการศึกษา มสธ. ณ วิทยาลัยเทค จ.กระบี่ โดยมีนักศึกษาให้ความสนใจ และสอบถามกว่า 250 คน