ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

สัมมนาผู้นำชมรมนักศึกษา

   

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช จัดโครงการสัมมนาผู้นำชมรมนักศึกษา มสธ. เมื่อวันที่ 24 - 25 ธันวาคม 2554 ณ เขื่อนรัชชประภา และแพนางไพร อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี มีการบรรยายทางวิชาการ เรื่อง แผนงานโครงการชมรม ปี 55 โดยนายชนัญญู เผือกพรหม กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ในงานชมรมนักศึกษา โดย รศ.ดร.พร ศรียมก ผู้นำทำได้ทุกอย่าง โดย รศ.ดร.ธิติพัฒน์ เอี่ยมนิรันดร์ สำหรับการสัมมนาในครั้งนี้ มีผู้นำชมรมนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 80 คน