ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

Happy New Year

   

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2554 บุคลากรศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช ได้จัดกิจกรรมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2555 และเป็นส่วนหนึ่งตามดครงการองค์กรแห่งความสุข happy workplace ของ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช