www.stou.ac.th


ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 55

   

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2555 ชมรมนักศึกษา มสธ. จังหวัดกระบี่ ร่วมกับสถานีวิทยุ FM 96 Mhz กระบี่ ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติให้กับเด็กๆ ณ โรงเรียนบ้านท่ามะพร้าว ต.คลองพน อ.คลองท่อม จ.กระบี่ โดยมีเด็กๆ และผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนาน กว่า 150 คน
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช  

: 169 หมู่ 3 ถ.นครฯ-ร่อนพิบูลย์ ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000 หรือ
: ตู้ ปณ. 33 ปทฝ.ศาลามีชัย ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80001
โทรศัพท์ : 0-7537-8680-8      โทรสาร : 0-7537-8686      อีเมล์ : nr.adoffice@stou.ac.th หรือ nst_stou@hotmail.com