ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 55

   

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2555 ชมรมนักศึกษา มสธ. จังหวัดกระบี่ ร่วมกับสถานีวิทยุ FM 96 Mhz กระบี่ ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติให้กับเด็กๆ ณ โรงเรียนบ้านท่ามะพร้าว ต.คลองพน อ.คลองท่อม จ.กระบี่ โดยมีเด็กๆ และผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนาน กว่า 150 คน