ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

จัดบูธงานอาชีวปริทัศน์

   

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช จัดบูธในงานอาชีวปริทัศน์ เมื่อวันที่ 8 - 10 กุมภาพันธ์ 2555 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช มีนักศึกษาของวิทยาลัยให้ความสนใจหลักสูตรต่างๆ กว่า 800 คน