ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

ฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

   

เมื่อวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2555 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช ได้จัดฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ให้กับบัณฑิต มสธ. ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553 โดยมีบัณฑิตเข้าฝึกซ้อมย่อยจำนวน 485 คน