ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

กิจกรรมวันมาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ 2555

   

กิจกรรมวันมาฆบูชา (แห่ผ้าขึ้นธาตุ) 7 มีนาคม 2555 บุคลากรศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช พร้อมด้วยนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ที่มีความศรัทธาและยึดมั่นในพระพุทธศาสนา และประเพณีที่ได้ทำสืบเนื่องกันมา ได้ร่วมขบวนแห่ผ้าพระบฎ เริ่มจากศาลาประดู่หก สนามหน้าเมือง จ.นครศรีธรรมราช ไปยังวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร