ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

ประชุมชมรมบัณฑิต มสธ. สุราษฎร์ธานี

   

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2555 ชมรมบัณฑิต มสธ. จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ณ โรงแรมเสาวลักษณ์ เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ มีบัณฑิตเข้าร่วมประชุมกว่า 30 คน