ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

โครงการแนะแนวนัดหมาย

   

เมื่อ วันที่ 25 มีนาคม 2555 ฝ่ายแนะแนวการศึกษา สบศ. ได้จัดโครงการแนะแนวนัดหมายให้กับ นักศึกษา มสธ. ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายวรชาติ อำไพ หัวหน้าฝ่ายแนะแนวการศึกษา มสธ. เป็นวิทยากรบรรยาย มีนักศึกษาเข้าร่วม โครงการ 45 คน