ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

กิจกรรม Happy Relex

   

เมื่อ วันที่ 28 มีนาคม 2555 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช ได้จัดกิจกรรมแข่งขันเปตอง ของบุคลากรศูนย์ฯ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมตามโครงการ Happy Work Place โดยนายวิวิทย์ ชูเกิด ผู้อำนวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดงาน