ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

ประชาสัมพันธ์ผ่านรายการวิทยุ

   

นายชนัญญู เผือกพรหม นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ได้ร่วมรายการวิทยุ รายการตัวโน๊ตดนตรี เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมรับสมัครนักศึกษาใหม่และบริการของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช ณ สวท. พังงา เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2555