ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

แนะแนวสัญจร

   

นายชนัญญู เผือกพรหม นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ได้เป็นวิทยากรแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักศึกษา กศน. อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2555 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่าและจัดแนะแนวให้ผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดระนอง เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2555 มีผู้รับบริการแนะแนวรวมกว่า 300 คน