ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

จัดนิทรรศการงานนัดพบแรงงานใหญ่

   

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2555 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช ได้เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ การศึกษา มสธ. ในงานนัดพบแรงงานใหญ่ โดยจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ โรงแรมทวินโลตัส มีผู้เข้าชมบูธและสอบถามกว่า 100 คน