ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

ร่วมรายการ NBT นครศรีธรรมราช

   

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555 รศ.ดร.เสนีย์ คำสุข อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์ มสธ. ได้เข้าร่วมสนทนาประเด็น รัฐธรรมนูญในรายการเช้านี้ที่เมืองคอน ทาง NBT นครศรีธรรมราช และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราช