ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

อบรมเข้ม ป.บัณฑิต

   

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช จัดฝึกอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพ (ป.บัณฑิต) ในระหว่างวันที่ 2 - 6 พฤษภาคม 2555 และ 9 - 13 พฤษภาคม 2555 มีนักศึกษาเข้าร่วมอบรมจำนวน 163 คน

รุ่นที่ 1 รุ่นที่ 2

รุ่นที่ 1