ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

ร่วมรณรงค์ทาง สวท.ภูเก็ต

   

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2555 ผศ.ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการและ นายชนัญญู เผือกพรหม ได้ร่วมรายการภูเก็ตวาไรตี้ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต โดยได้ประชาสัมพันธ์ภารกิจและกิจกรรม ของ มสธ.