ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

แนะแนวร่วมกับสาขาวิชา

   

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2555 ผศ.ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการ เป็นวิทยากรและแนะแนวการศึกษาและบรรยายเรื่อง บริการกับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนให้กับนักศึกษา กศน. อำเภอเมืองภูเก็ต มีผู้ฟังกว่า 600 คน