ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

แนะแนวสัญจร

   

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช จัดโครงการแนะแนวสัญจรให้กับนักศึกษา กศน. อำเภอเกาะสมุย กศน. อำเภอกะทู้ กศน. อำเภอเมืองกระบี่ และ กศน. เมืองพังงา โดยนายชนัญญู เผือกพรหม เป็นวิทยากรแนะแนว มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 800 คน