ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

การประชุมผู้นำชมรมนักศึกษาและกีฬาภาคใต้

   

เมื่อวันที่ 18 - 20 พฤษภาคม 2555 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการผู้นำชมรมนักศึกษา และร่วมโครงการสัมมนา - กีฬาชมรมนักศึกษา มสธ. 14 จังหวัดภาคใต้ ณ ศูนย์กีฬาเมืองหลักภาคใต้ จังหวัดสงขลา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 150 คน